If you are looking for information on scholastic chess in your area, contact your provincial coordinator:

British Columbia
Maxim Doroshenko
(604) 568-3283
Alberta
Derek Thomas
(XXX) XXX-XXXX
Saskatchewan
Xiangning (Simon) Li
(306) 924-5881
Manitoba
Jérémie Piché
(204) 237-1497
Ontario
Francis Rodrigues
(416) 488-5506
Quebec
Maria Manuri
(514) 721-2326
New Brunswick
Eric Robitaille
(XXX) XXX-XXXX
Nova Scotia
Chris Felix
(902) 489-5899
Prince Edward Island
John Smith
(XXX) XXX-XXXX
Newfoundland & Labrador
Michel Pickard
(XXX) XXX-XXXX